ESPAI CRE-CER

El teu espai per creure, créixer i crear

Reforç escolar

Reforç Escolar Espai Cre-cerA Espai Cre-cer realitzem reforç escolar per a totes les edats, ja que creiem en l’oportunitat de reforçar i repassar allò que ens costa.

Treballem des de la concentració del infant o adolescent en un ambient personalitzat i tranquil, per a que l’adquisició de coneixement sigui més profitosa.

Ensenyem i posem en pràctica tècniques d’estudi per tal que, de manera més autònoma adquireixin l’hàbit d’estudiar i sobretot de saber com estudiar el temari. Som especialistes en dificultats d’aprenentatge i oferim un ventall de possibilitats, tècniques i estratègies per a poder millorar en la lectura, l’escriptura i les matemàtiques, entre d’altres.

Mitjançant el reforç escolar també es treballa aspectes com la concentració, l'autonomia i l'organtizació escolar (agendes, horaris, material).

Ens interessem de manera personalitzada en els alumnes i el nostre objectiu en els reforços escolars és aconseguir que ells mateixos tinguin confiança i sàpiguen trobar solucions a les seves dificultats mitjançant l’ajut d’un professional.

Es realitzen reforços personalitzats i individuals així com, en petit grup segons l'edat i necessitats educatives.